Badania

Instytut Zrównoważonej Energetyki prowadzi oraz wspiera działalność badawczo-rozwojową w zakresie obejmującym zagadnienia efektywności energetycznej, energetyki odnawialnej, ochrony środowiska oraz tematy pokrewne związane ze zrównoważonym rozwojem energetycznym i środowiskowym. Poniżej prezentujemy wybraną aktywność badawczo-rozwojową Instytutu Zrównoważonej Energetyki. 

Symulacje dynamiczne z wykorzystaniem oprogramowania TRNSYS (nowość)

Instytut Zrównoważonej Energetyki realizuje prace z zakresu symulacji dynamicznych systemów energetycznych pod kątem oceny istniejących rozwiązań oraz optymalizacji rozwiązań projektowanych. 

Badania w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej

Instytut Zrównoważonej Energetyki wspiera działania Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego (AGH w Krakowie) obejmujące opracowanie i badanie układów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej dedykowanych do zastosowań mikroskalowych w układach generacji rozproszonej. W ramach prac stworzone zostały prototypowe konstrukcje generatorów termoelektrycznych dedykowanych do pracy z różnymi źródłami ciepła (wkłady kominkowe i kominki akumulacyjne opalane biomasą, palniki gazowe, palniki olejowe itp.).

Badania w zakresie zwiększenia wydajności urządzeń energetyki słonecznej

Instytut Zrównoważonej Energetyki wspiera działania Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego (AGH w Krakowie) w zakresie prac zmierzających do zwiększenia wydajności i niezawodności urządzeń energetyki słonecznej. Wśród podejmowanych zagadnień jest m.in. opracowanie i zastosowanie dedykowanych systemów chłodzenia modułów fotowoltaicznych oraz wykorzystanie skoncentrowanego promieniowania słonecznego do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Badania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej systemów budynkowych

Instytut Zrównoważonej Energetyki prowadzi prace w zakresie obejmującym ocenę energetyczną budynków (w tym wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz pomiarów termowizyjnych), a także realizuje działania w obszarze opracowywania innowacyjnych rozwiązań technicznych umożliwiających zmniejszenie zużycia energii przez budynki. Przykładem takich prac jest m.in. badanie możliwości wstępnego podgrzewania powietrza wentylacyjnego z wykorzystaniem materiałów akumulacyjnych oraz energii promieniowania słonecznego.

Opracowywanie stanowisk kontrolno-pomiarowych oraz wdrażanie procedur badawczych

Działalność Instytutu Zrównoważonej Energetyki obejmuje opracowywanie stanowisk kontrolno-pomiarowych oraz wdrażanie procedur badawczych. W 2022 r. Instytut Zrównoważonej Energetyki wdrożył stanowisko dedykowane do badania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń w ramach zlecenia realizowanego na rzecz firmy Cebud w Krakowie.