Działalność ekspercka

Instytut Zrównoważonej Energetyki prowadzi działalność ekspercką obejmującą przygotowywanie ekspertyz, opinii, analiz, raportów i innych opracowań obejmujących szeroko pojęte zagadnienia zrównoważonego rozwoju energetycznego i środowiskowego, w tym tematykę efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, energetyki jądrowej, ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz zagadnienia pokrewne. 

Działalność Instytutu obejmuje wykonywanie raportów oraz opracowań dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków pod względem optymalizacji zużycia ciepła do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, jak również energii elektrycznej. Na podstawie przeprowadzonych raportów oraz opracowań możliwe jest podjęcie decyzji odnośnie zmiany systemu ogrzewania, termomodernizacji, inwestycji w odnawialne źródła energii lub wykorzystania urządzeń o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

Przykładowe tematy ekspertyz opracowanych przez Instytut Zrównoważonej Energetyki

  • Możliwości rozwoju wykorzystania energii słonecznej na terenie powiatu „X”
  • Identyfikacja budynków użyteczności publicznej dla montażu instalacji OZE wytwarzających energię elektryczną 
  • Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego „X”