Działalność ekspercka

Instytut Zrównoważonej Energetyki prowadzi działalność doradczą i ekspercką w zakresie przygotowywania opinii, analiz, ekspertyz, raportów, wniosków i innych opracowań obejmujących między innymi ocenę możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej oraz wdrażania innowacyjnych, przyjaznych środowisku technologii. 

Działalność doradcza i ekspercka Instytutu Zrównoważonej Energetyki kierowana jest do firm, urzędów, jednostek  samorządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także innych instytucji, które poszukują sposobów na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i chłód, planują inwestycje w odnawialne i alternatywne źródła energii, albo chcą pozyskać fundusze na realizację innowacyjnych projektów. Zakres tematyczny i charakter przygotowywanych opracowań jest każdorazowo dopasowany do potrzeb Zamawiającego.

Ponadto, Instytut Zrównoważonej Energetyki oferuje wykonywanie pomiarów termowizyjnych oraz opracowywanie świadectw charakterystyki energetycznej.

Przykładowe tematy ekspertyz opracowanych przez Instytut Zrównoważonej Energetyki

 • Możliwości wykorzystania energii słonecznej i energii wiatrowej na terenie powiatu miechowskiego (2023)
 • Identyfikacja budynków użyteczności publicznej będących własnością powiatu miechowskiego dla montażu instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej (2023)
 • Analiza zużycia oraz możliwości ograniczenia zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Miechowskiego (2023)
 • Analiza możliwości wykorzystania pomp ciepła i modułów fotowoltaicznych na potrzeby zasilania w ciepło i energię elektryczną budynków Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu (2023)
 • Potencjał OZE dla miasta Nowego Sącza (2023)
 • Potencjał rozwoju energetyki słonecznej oraz wiatrowej (powyżej 1 MWp) dla miasta Nowego Sącza (2023)
 • Plan adaptacji do zmian klimatycznych dla Miasta Nowego Sącza (2023)
 • Analiza możliwości wykorzystania energii słonecznej na przykładzie budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach (2023)
 • Analiza możliwości wykorzystania energii wiatru na przykładzie wybranych lokalizacji w powiecie myślenickim (2023)
 • Możliwości wykorzystania energii słonecznej oraz działań ograniczających zużycie energii w budynku Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych (2023)
 • Możliwości wykorzystania energii słonecznej na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w celu zaopatrzenia szpitala w zieloną energię elektryczną (2023)
 • Możliwości wykorzystania energii słonecznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach w celu zaopatrzenia ośrodka w energię elektryczną (2023)
 • Możliwości wykorzystania energii wiatrowej na terenie powiatu proszowickiego (2023)
 • Analiza możliwych sposobów oszczędności zużycia energii elektrycznej w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie powiatu bocheńskiego na przykładzie budynku Starostwa Powiatowego w Bochni (2023)
 • Analiza możliwości wykorzystania energii wiatru na terenie powiatu bocheńskiego na przykładzie siedziby budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Wiśniczu (2023)
 • Identyfikacja budynków użyteczności publicznej dla montażu instalacji OZE wytwarzających energię elektryczną w powiecie nowosądeckim (2022)
 • Możliwości ograniczenia zużycia energii elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej (2022)
 • Możliwości rozwoju wykorzystania energii słonecznej w powiecie nowosądeckim (2022)