Our Story

Be Informed. Be Smart. Be Sure.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh at neque eleifend tristique at sit amet libero. In aliquam in nisl nec sollicitudin. Sed consectetur volutpat sem vitae facilisis. Fusce tristique, magna ornare facilisis sagittis, tortor mi auctor libero, non pharetra sem ex eu felis. Aenean egestas ut purus nec vehicula. Morbi eu nisi erat. Nam mattis id lectus sit amet mattis. Suspendisse eget tristique neque

Working Hours

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

www.instytutze.org

biuro@instytutze.org

+48 735 753 110

Top

ECO-KIDS: EDUKACJA EKOLOGICZNA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Projekt ECO-KIDS: edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej był projektem edukacyjnym kierowanym do młodzieży szkolnej z obszaru województwa małopolskiego.

 

Celem projektu ECO-KIDS było zaznajomienie uczniów z zagadnieniami energii odnawialnej, ochrony środowiska, racjonalnego gospodarowania energią i wodą oraz elektromobilnością. Ponadto, projekt miał za zadanie  pokazanie uczniom dobrych praktyk w obszarze efektywności energetycznej, oszczędzania energii, gospodarki odpadami oraz ograniczania tzw. niskiej emisji i innego, negatywnego wpływu człowieka na środowisko.

 

Projekt był realizowany przez Instytut Zrównoważonej Energetyki we współpracy z Katedrą Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Katedrą Chemii Węgla i Nauk o Środowisku oraz Studenckim Kołem Naukowym AGH Solar Plane (Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

W ramach  projektu odbył się cykl warsztatów dla uczniów szkół podstawowych oraz została wydana publikacja edukacyjna „Z ekologią na Ty”.

ee-plakat_eko-kids-353x500

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych

Interaktywne warsztaty dla uczniów szkół podstawowych obejmowały zagadnienia związane z energią, ekologią, odpadami, zanieczyszczeniem powietrza i wody oraz elektromobilnością (pojazdy elektryczne). Warsztaty składały się z dwóch części:

  1. Pierwsza część obejmowała prelekcje wprowadzające do tematyki warsztatów.
  2. Druga część obejmowała zajęcia doświadczalno-praktyczne, podczas których uczniowie brali czynny udział w pokazach doświadczalnych z zakresu energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, pojazdy elektryczne) oraz samodzielnie budowali modele doświadczalne zasilane ogniwami fotowoltaicznymi.

Wydanie publikacji edukacyjnej

Publikacja edukacyjna, przygotowana w ramach projektu, obejmuje zagadnienia:

  • ochrony środowiska (w tym przyczyny i skutki tzw. „niskiej emisji” i in.);
  • wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu wytwarzania ciepła i produkcji energii elektrycznej;
  • racjonalnego gospodarowania energią;
  • zeroemisyjnego transportu (m.in. elektromobilności).

 

Publikacja stanowi mini kompendium aktualnej wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz ochrony środowiska.

 

Publikacja została opublikowana w formie drukowanej oraz udostępniona w ogólnodostępnej wersji elektronicznej. Publikacja w wersji drukowanej została przekazana uczestnikom warsztatów, szkołom, bibliotekom oraz ekodoradcom z terenu województwa małopolskiego

ee-wfosigw_logotyp-180x90

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.