Our Story

Be Informed. Be Smart. Be Sure.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh at neque eleifend tristique at sit amet libero. In aliquam in nisl nec sollicitudin. Sed consectetur volutpat sem vitae facilisis. Fusce tristique, magna ornare facilisis sagittis, tortor mi auctor libero, non pharetra sem ex eu felis. Aenean egestas ut purus nec vehicula. Morbi eu nisi erat. Nam mattis id lectus sit amet mattis. Suspendisse eget tristique neque

Working Hours

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

www.instytutze.org

biuro@instytutze.org

+48 735 753 110

Top

ECO-KIDS: EDUKACJA EKOLOGICZNA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Projekt EKO-START – edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej województwa małopolskiego zrealizowany został w okresie maj – październik 2017 r. W ramach projektu uczniowie małopolskich szkół mogli wziąć udział w warsztatach edukacyjnych oraz konkursie na zbiórkę zużytych baterii. Dodatkowo, wydana została broszura edukacyjna „Energia i środowisko”, która udostępniona została zarówno w wersji papierowej, jak i online (dostępnej do pobrania z naszej strony).

 

Celem projektu EKO-START jest kształcenie młodzieży szkolnej z zakresu efektywności energetycznej i ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizacja do podejmowania aktywnych działań w zakresie efektywnego użytkowania energii i ochrony środowiska, w tym działań na rzecz lokalnej przyrody. W ramach projektu duży nacisk kładziony jest na przystępne przekazanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i efektywności energetycznej oraz na wprowadzanie w życie dobrych praktyk (racjonalne gospodarowanie energią, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, gospodarka odpadami, sposoby ograniczania tzw. niskiej emisji i innego, negatywnego wpływu człowieka na środowisko itp.).

 

Projekt EKO-START zrealizowany został przez Instytut Zrównoważonej Energetyki, we współpracy z Katedrą Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego , Kołem Naukowym Eko-Energia (Wydział Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie) oraz Instytutem Gospodarki Surowcami i Energią (PAN w Krakowie), przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekty EKO-START 2017

Warsztaty edukacyjne

Warsztaty edukacyjne kierowane były do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych województwa małopolskiego. Przeprowadzone zostały w sposób interaktywny, aktywizujący uczestników do działania dzięki zabawom edukacyjnym i doświadczeniom wykonywanym przy udziale uczniów. Prezentowane eksponaty pozwoliły lepiej poznać zasadę działania urządzeń OZE oraz przybliżyć tematykę ochrony środowiska.

 

Warsztaty składały się z dwóch części:

 

Część 1: Energia. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczniów z zagadnieniami energetyki konwencjonalnej i odnawialnej. Uczniowie dowiedzieli się m.in. skąd bierze się prąd w gniazdku, ile zużywa go przeciętna rodzina i co oznaczają naklejki na pralce i lodówce. W trakcie zajęć uczestnicy uzyskali informacje jakie są surowce energetyczne i jak działa elektrownia węglowa. Ponadto uczniowie dowiedzieli się jak można wykorzystać energię promieniowania słonecznego, wiatru i wody do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać budowę i sposób działania paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, turbiny wiatrowej oraz turbiny wodnej. Podczas zajęć duży nacisk został położony także na oszczędzanie energii w domu.

 

Część 2: Środowisko. Zajęcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami przybliżyły uczniom zagadnienia racjonalnej gospodarki odpadami, zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody, a także kwestie wpływu hałasu na życie człowieka. Uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo segregować odpady oraz poznali różne sposoby ich wtórnego wykorzystania. Ponadto uczestnicy warsztatów nauczyli się lokalizować źródła zanieczyszczeń w swojej okolicy oraz poznali sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom.

Konkurs na zbiórkę zużytych baterii

W ramach projektu EKO-START odbył się konkurs na zbiórkę zużytych baterii. Głównym celem konkursu było uświadamianie dzieciom i młodzieży, że każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa na środowisko – im więcej baterii zostanie poddanych utylizacji, tym mniej odpadów niebezpiecznych trafi do środowiska. Konkurs łączył w sobie kilka aspektów: poszanowanie zasobów natury, odzyskiwanie surowców wtórnych oraz aspekt społeczny – zaangażowanie w zbiórkę nauczycieli, uczniów i ich rodzin.

Publikacja edukacyjna

Publikacja edukacyjna dla młodzieży szkolnej pt. „Energia i Środowisko” to małe kompendium wiedzy, które w prosty i przystępny sposób przybliża zagadnienia związane z tzw. paliwami kopalnymi (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny), wytwarzaniem energii w systemach energetyki konwencjonalnej, odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii (energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, energia biomasy, energia wody, energia geotermalna i otoczenia, energia jądrowa), efektywnością energetyczną, a także oddziaływaniem człowieka na środowisko przyrodnicze.

 

Publikacja „Energia i Środowisko” liczy 76 stron i wydana została w nakładzie 1500 egzemplarzy. Dostępna jest do pobrania TUTAJ.

ee-wfosigw_logotyp-180x90

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.