EKOinnowatorzy 2020

Relacja z 2. edycji konkursu

Podsumowanie konkursu EKOinnowatorzy 2020

Druga edycja ogólnopolskiego konkursu EKOinnowatorzy odbyła się w 2020 r. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną (związaną z Covid-19), edycja ta została przeprowadzona całkowicie w formie online. Spośród 45 nadesłanych zgłoszeń, do drugiego etapu zostały zakwalifikowane 42 zgłoszenia spełniające kryteria regulaminowe. W drugim etapie uczestnicy wzięli udział w cyklu szkoleń online, których zakres obejmował następujące zagadnienia:

 • profesjonalne przygotowywanie prezentacji multimedialnych,
 • zagadnienia praw autorskich i praktyki ochrony własności intelektualnej,
 • możliwości finansowana prac badawczych,
 • przygotowanie publikacji naukowych i popularno-naukowych,
 • pomiary energetyczne (cieplne i elektryczne),
 • środowiskowe pomiary zanieczyszczeń,
 • ekozarządzanie w przedsiębiorstwach,
 • społeczna i środowiskowa odpowiedzialność w projektach innowacyjnych,
 • prezentacje typu „elevator pitch”

Podsumowaniem każdego szkolenia było zadanie do wykonania przez uczestników konkursu. W oparciu o ocenę formularzy zgłoszeniowych przesłanych w pierwszym etapie oraz ocenę rozwiązań zadań nadesłanych w drugim etapie, do udziału w Gali Finałowej zostało zakwalifikowanych 10 kół naukowych, 11 projektów studenckich oraz 7 studentów. Gala Finałowa odbyła się za pośrednictwem platformy Zoom i była transmitowana na żywo na profilu Facebook Instytutu Zrównoważonej Energetyki (zapis relacji jest dostępny poniżej). Podczas Gali Finałowej uczestnicy przedstawili krótkie prezentacje, których ocena była podstawą do stworzenia klasyfikacji końcowej konkursu. Laureaci uzyskali pamiątkowe statuetki oraz nagrody w postaci bonów podarunkowych. Zwieńczeniem konkursu było wydanie pamiątkowego albumu, który prezentuje opisy tegorocznych finalistów (wersja elektroniczna albumu dostępna jest TUTAJ).

Klasyfikacja końcowa w kategorii EKOinnowacyjne Koło Naukowe:

 1. Koło Naukowe Energetyków PW (Politechnika Warszawska)
 2. Koło Naukowe Eko-Energia (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 3. Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych (Politechnika Wrocławska)
 4. Koło Naukowe AGH Solar Plane (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 5. Koło Naukowe AGH Solar Boat (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 6. Koło Naukowe PolSl Racing (Politechnika Śląska)
 7. Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robocik” (Politechnika Wrocławska)
 8. Koło Naukowe PWr Solar Boat Team (Politechnika Wrocławska)
 9. Koło Naukowe EkoEnergia (Politechnika Częstochowska)
 10. Koło Naukowe Ochrony Środowiska (Uniwersytet Gdański)
 11. Koło Naukowe Hydrogenium (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 12. Koło Naukowe Rolników (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 13. Koło Naukowe Inteligentna Integracja Innowacji (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
 14. Koło Naukowe Aerodynamiki Pojazdów (Politechnika Warszawska)
 15. Koło Naukowe Flow (Politechnika Wrocławska)

Klasyfikacja końcowa w kategorii EKOinnowacyjny Projekt Studencki

 1. GUST, Koło Naukowe Energetyków (Politechnika Łódzka)
 2. Oddychające kompozyty izolacyjne z odpadów przemysłu tekstylnego – bardziej zrównoważona gospodarka w zakładach produkcyjnych, Koło Naukowe Meblarstwa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 3. diaBite, Enactus UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 4. LEM Photon, Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych (Politechnika Wrocławska)
 5. AIRQ UAV do pomiaru jakości powietrza, Akademicki Klub Lotniczy (Politechnika Wrocławska)
 6. Nowe Życie, Zuzanna Lach (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
 7. Solaris I, PWr Solar Boat Team (Politechnika Wrocławska)
 8. UAVVaste (Politechnika Poznańska)
 9. BeeCo, Enactus (Politechnika Poznańska)
 10. Bolid elektryczny Formuły Student RTE 2.0 LEM, AGH Racing (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 11. Ekologika (Politechnika Poznańska)
 12. Samochód Solarny, PUT Solar Dynamics (Politechnika Poznańska)
 13. Analiza możliwości zamknięcia cyklu życia kalorycznych odpadów komunalnych, Koło Naukowe – Inżynieria Materiałowa (Politechnika Częstochowska)
 14. Fotobioreaktor rurowy poziomy z wymuszonym przepływem do hodowli glonów, Koło Naukowe Biologów Sanitarnych (Politechnika Białostocka)
 15. Inteligentne zarządzanie ruchem samochodowym (Politechnika Białostocka)

Klasyfikacja końcowa w kategorii Student EKOinnowator

 1. Mariia Melnykova (Universytet Jagielloński w Krakowie)
 2. Kyrylo Rudykh (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 3. Nikola Góral (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 4. Mateusz Lisiecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 5. Aleksandra Furgał (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 6. Anna Jarosz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 7. Weronika Gajda (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 8. Anna Popiołek (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 9. Jakub Sobala (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 10. Oliwia Ligęza (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 11. Aleksandra Cieśla (Uniwersytet Opolski)
 12. Artur Płóciennik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Zapis Gali Finałowej online

Organizator

Współfinansowanie

Patroni

Zostań EKOinnowatorem!

Zarejestruj się w konkursie korzystając z poniższego przycisku