EKOinnowatorzy 2022

Nagrody

Na zwycięzców konkursu EKOinnowatorzy czekają nagrody w postaci bonów podarunkowych oraz pamiątkowe statuetki. Nagrody zostaną przyznane niezależnie w każdej z trzech kategorii konkursowych (EKOinnowacyjne Koło Naukowe, Student EKOinnowator, Doktorant EKOinnowator), a także w pięciu kategoriach specjalnych. Ponadto, wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konkursie.

Nagrody główne:

Przewidziana została 1 nagroda w każdej z 3 kategorii głównych.

EKOinnowacyjne Koło Naukowe

Bony podarunkowe
o równowartości 3 000 zł

Student EKOinnowator

Bony podarunkowe
o równowartości 2 000 zł

Doktorant – EKOinnowator

Bony podarunkowe
o równowartości 2 000 zł

Nagrody dodatkowe:

Dla uczestników konkursu przewidziano łącznie 10 nagród dodatkowych, które zostaną przyznane w ramach następujących kategorii specjalnych:

Kategoria specjalna
Innowacje ekologiczne

Bony podarunkowe
o równowartości 1 500 zł

Kategoria specjalna
Innowacje produktowe

Bony podarunkowe
o równowartości 1 500 zł

Kategoria specjalna
Innowacje społeczne

Bony podarunkowe
o równowartości 1 500 zł

Kategoria specjalna
Osiągnięcia naukowe

Bony podarunkowe
o równowartości 1 500 zł

Kategoria specjalna
Osiągnięcia organizacyjne

Bony podarunkowe
o równowartości 1 500 zł

Zostań EKOinnowatorem!

Zarejestruj się w konkursie korzystając z poniższego przycisku