Konferencje

Działalność naukowa Instytutu Zrównoważonej Energetyki obejmuje w szczególności organizację konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym, udział w pracach badawczo-rozwojowych (w tym we współpracy z uczelniami i firmami) oraz aktywność publikacyjną. Działania te mają na celu popularyzację osiągnięć nauki polskiej na arenie krajowej i międzynarodowej, a także rozwój wiedzy i technologii w zakresie szeroko rozumianych zagadnień energetycznych i środowiskowych. Ponadto, swoimi działaniami pragniemy aktywnie tworzyć międzynarodowe forum wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami naukowymi, otoczeniem gospodarczym, samorządowym i społecznym, a także organizacjami pozarządowymi.  

Konferencje naukowe:

  • International Conference on Sustainable Energy and Environmental Development (SEED),
  • International Conference on Clean Energy and Technology Assessment (CETA).