Our Story

Be Informed. Be Smart. Be Sure.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh at neque eleifend tristique at sit amet libero. In aliquam in nisl nec sollicitudin. Sed consectetur volutpat sem vitae facilisis. Fusce tristique, magna ornare facilisis sagittis, tortor mi auctor libero, non pharetra sem ex eu felis. Aenean egestas ut purus nec vehicula. Morbi eu nisi erat. Nam mattis id lectus sit amet mattis. Suspendisse eget tristique neque

Working Hours

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

www.instytutze.org

biuro@instytutze.org

+48 735 753 110

Top

INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE SUSTAINABLE ENERGY AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT

International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development (SEED) jest międzynarodową konferencją naukową, obejmującą zagadnienia energetyki, ochrony środowiska i technologii paliw. Konferencja jest organizowana przez Instytut Zrównoważonej Energetyki od 2016 roku, aktualnie odbywa się w cyklu dwuletnim (kolejna, czwarta już edycja wydarzenia, odbędzie się w Krakowie w październiku 2021 roku).

Logo SEED Conference

Idea konferencji

Ideą konferencji SEED jest prezentacja najnowszych rozwiązań technologicznych z zakresu energetyki i ochrony środowiska, tworzenie możliwości współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych jednostek, a także aktywne oddziaływanie na bieżącą i przyszłą politykę energetyczną i środowiskową. Do udziału w konferencji zapraszani są przedstawiciele jednostek naukowych i naukowo-badawczych, reprezentanci samorządów szczebla lokalnego i centralnego oraz przedstawiciele przedsiębiorstw branżowych.

Zakres tematyczny konferencji

Energetyka
 • Konwencjonalne źródła energii i technologie (olej, gaz, węgiel kamienny, węgiel brunatny);
 • Odnawialne źródła energii i technologie (energia słoneczna, wiatrowa, wodna, biomasy, geotermalna itp.);
 • Alternatywne paliwa i technologie (paliwa jądrowe; wodór; technologie power to gas i inne);
 • Systemy wytwarzania ciepła, chłodu i energii elektrycznej bazujące na odnawialnych źródłach energii;
 • Elektrownie cieplne i elektrociepłownie (czyste technologie węglowe; układy kombinowane; sekwestracja dwutlenku węgla; elektrownie jądrowe);
 • Zaawansowane systemy konwersji energii (ogniwa paliwowe; generatory termoelektryczne; organiczny obieg Rankine’a; odzysk ciepła itp.);
 • Magazynowanie energii (magazynowanie ciepła i chłodu; magazynowanie energii elektrycznej; magazynowanie wodoru itp.);
 • Efektywność energetyczna (inteligentne urządzenia; etykiety energetyczne i normy; eco-design);
 • Kogeneracja, trigeneracja, poligeneracja;
 • Energetyka rozproszona i smart grids;
 • Optymalizacja systemów energetycznych (modelowanie matematyczne działania systemów energetycznych; symulacje dynamiczne; analizy CFD; optymalizacja procesów energetycznych);
 • Pomiary, automatyzacja i monitoring systemów energetycznych;
 • Analiza systemów energetycznych (planowanie i prognozowanie w energetyce; inteligentne systemy i sieci energetyczne; systemy off-grid);
 • Budownictwo (budynki energooszczędne, pasywne, o niemal zerowym zużyciu energii i plusenergetyczne, budynki inteligentne, smart metering; certyfikacja budynków; integracja systemów OZE z budynkami);
 • Konwencjonalne i alternatywne pojazdy (pojazdy elektryczne, hybrydowe, zasilane skompresowanym powietrzem, zasilane energią słoneczną i inne; stacje ładowania; akumulatory; infrastruktura dla pojazdów elektrycznych; innowacyjne rozwiązania w transporcie lotniczym i wodnym itp.);
 • Polityka energetyczna (bezpieczeństwo energetyczne; przeciwdziałanie zmianom klimatu; transformacje energetyczne; wsparcie systemów energetyki odnawialnej; efektywność energetyczna);
 • Rynki energii;
 • Zrównoważony rozwój energetyczny w aspekcie politycznym i środowiskowym

 

Środowisko
 • Biopaliwa i biorafinerie (biodiesel; bioetanol; biogaz; biopaliwa drugiej i trzeciej generacji; konwersja odpadów do biopaliw; fermentacja beztlenowa; piroliza; torryfikacja);
 • Ochrona środowiska w systemach energetycznych;
 • Zrównoważony rozwój w aspekcie ochrony środowiska;
 • Zielona ekonomia (gospodarka obiegu zamkniętego; gospodarka niskoemisyjna; efektywność wykorzystania zasobów; ekonomia środowiskowa; ekonomia zrównoważonego rozwoju);
 • Gospodarka odpadami i ściekami (redukcja emisji zanieczyszczeń; recykling; przetwarzanie odpadów na energię; fermentacja beztlenowa; gazyfikacja; piroliza; RDF/SRF; mechaniczne, biologiczne i chemiczne procesy oczyszczania ścieków);
 • Rola transportu w kształtowaniu jakości środowiska (transport lądowy, powietrzny i morski);
 • Modelowanie w kontroli jakości środowiska (modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia powietrza i wody; modelowanie procesów spalania itp.);
 • Rynek emisji (system handlu emisjami, itp.);
 • Polityka i gospodarka środowiskowa (gospodarka odpadami; gospodarka ściekami; przeciwdziałanie zmianom klimatu; adaptacja do zmian klimatu; polityka dotycząca zanieczyszczenia powietrza i wód; zjawisko niskiej emisji i metody jej unikania; strategiczna ocena oddziaływania na środowisko; systemy zarządzania środowiskowego);
 • Systemy zarządzania jakością środowiska;
 • Źródłowa klasyfikacja zanieczyszczeń związanych z procesami produkcji energii