Our Story

Be Informed. Be Smart. Be Sure.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh at neque eleifend tristique at sit amet libero. In aliquam in nisl nec sollicitudin. Sed consectetur volutpat sem vitae facilisis. Fusce tristique, magna ornare facilisis sagittis, tortor mi auctor libero, non pharetra sem ex eu felis. Aenean egestas ut purus nec vehicula. Morbi eu nisi erat. Nam mattis id lectus sit amet mattis. Suspendisse eget tristique neque

Working Hours

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

www.instytutze.org

biuro@instytutze.org

+48 735 753 110

Top

Pozycje wydawnicze

Monografie naukowe

Polska Atomistyka – Polish Nuclear Science

monografia wieloautorska   |   wydanie 1   |   2017

Polska Atomistyka – Polish Nuclear Science to publikacja podsumowująca najważniejsze polskie osiągnięcia w dziedzinie atomistyki od Marii Skłodowskiej-Curie, przez reaktory Ewa i Maria, niedokończona budowę Elektrowni Jądrowej Żarnowiec aż po czasy dzisiejsze. Zawiera ona również krótkie biogramy najważniejszych naukowców zajmujących się ta dziedziną oraz zbiór materiałów archiwalnych. Publikacja została przygotowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Nukleonicznym na zlecenie Ministerstwa Energii.

Instalacje OZE zintegrowane z budynkami na przykładzie instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej zlokalizowanej w centrum Krakowa

M. Żołądek, J. Ochalik, K. Papis   |   wydanie 1   |   2019   |   pobierz PDF

Monografia przedstawia podstawy teoretyczne oraz przebiegi procesów energetycznych zachodzących w instalacjach wiatrowych oraz fotowoltaicznych zintegrowanych z budownictwem miejskim. O ile w literaturze występuje wiele pozycji poświęconych poszczególnym zagadnieniom dotyczącym budowy różnych instalacji energetycznych, tak brakuje pozycji przedstawiających studium przypadku realnie działających instalacji zlokalizowanych w obszarach miejskich. Niniejsza książka stanowi próbę zapełnienia tej luki, mającą na celu uzupełnienie procesu kształcenia przyszłych inżynierów i instalatorów odnawialnych źródeł energii. Szacuje się, że podobne instalacje będą zyskiwać znaczącą popularność w świetle przepisów niejako zmuszających do korzystania z odnawialnych źródeł energii w każdej płaszczyźnie życia.

Energetyczne i środowiskowe aspekty pracy urządzeń grzewczych zasilanych biomasą

praca zbiorowa pod redakcją naukową K. Sornka i K. Sztamowiat-Sali   |   wydanie 1   |  2019   |   pobierz PDF

Monografia poświęcona jest zagadnieniom związanym z wykorzystaniem biomasy w domowych urządzeniach grzewczych – tj. kotłach, wkładach kominkowych i kominkach akumulacyjnych. W monografii opisane zostały poszczególne rodzaje zanieczyszczeń powietrza (ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania paliw stałych), a także sposoby ich ograniczania pod kątem spełnienia wymogów stawianych urządzeniom grzewczym przez dyrektywę 2009/125/WE. Przedstawiono wpływ sposobu sterowania pracą kominka akumulacyjnego na emisję tlenku węgla do atmosfery oraz zaproponowano dedykowany algorytm sterowania. Dodatkowo, w monografii poruszone zostały tematy obejmujące praktyczne aspekty związane z budową systemu mikrokogeneracyjnego, złożonego z typowego wkładu kominkowego oraz dostępnych na rynku generatorów termoelektrycznych.

Zarządzanie światłem dziennym

B. Rąpała, P. Wajss, M. Filipowicz   |   wydanie 1   |   2019

Monografia prezentuje nowe aspekty potencjalnego wykorzystania bezpośredniego oraz rozproszonego promieniowania słonecznego. Poruszane w pracy zagadnienie można określić jako zarządzanie światłem dziennym. Optymalne wykorzystanie światła dziennego w danym miejscu i czasie staje się coraz większą potrzebą w dobie zmian wielu aspektów gospodarki, urbanistyki, zdrowia, środowiska czy spraw społecznych. W niniejszej pracy dokonany został przegląd aktualnych technologii służących odbiciu promieniowania słonecznego, przedstawiając rozwiązania zarówno koncentrujące jak i rozpraszające. Opisane zostały rozwiązania dedykowane do miast oraz spełniające potrzeby indywidualnych projektów. Przedstawiono liczne wnioski oraz wyciągnięte zostały lekcje z dotychczas dokonanych wdrożeń. Zaprezentowano koncepcje dystrybucji światła dziennego w obiektach o różnej skali oraz dedykowanym różnym celom.

Książki popularno-naukowe

Z ekologią na Ty 

praca zbiorowa pod redakcją W. Goryla   |   wydanie 1   |   2019   |   pobierz PDF

„Z ekologią na Ty’ to publikacja edukacyjna, która została opracowana i wydana w ramach projektu „ECO-KIDS: edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej”, realizowanego przez Instytut Zrównoważonej Energetyki na terenie województwa małopolskiego w 2019 r. Publikacja obejmuje m.in. zagadnienia ochrony środowiska (w tym przyczyny i skutki tzw. „niskiej emisji”), wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu wytwarzania ciepła i produkcji energii elektrycznej, racjonalnego gospodarowania energią oraz zeroemisyjnego transportu (m.in. elektromobilności). Wydanie publikacji zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Ekologiczne inspiracje 

praca zbiorowa pod redakcją K. Rzepki   |   wydanie 1   |   2019   |   pobierz PDF

„Ekologiczne inspiracje’ to broszura opracowana i wydana w ramach projektu „ECO-LABS: ekologiczne inspiracje”, realizowanego przez Instytut Zrównoważonej Energetyki w 2019 r. Publikacja przedstawia zbiór dobrych praktyk w zakresie racjonalnego gospodarowania energią oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej pod kątem ograniczenia szkodliwego wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze. Wydanie publikacji zostało dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego (zadanie publiczne pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”).

Energia i Środowisko: Broszura edukacyjna dla młodzieży szkolnej 

praca zbiorowa pod redakcją K. Rzepki i K. Sornka   |   wydanie 1   |   2017   |   pobierz PDF

Energia i Środowisko to małe kompendium  wiedzy, które w prosty i przystępny sposób przybliża zagadnienia związane z tzw. paliwami kopalnymi (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny), wytwarzaniem energii w systemach energetyki konwencjonalnej, odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii (energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, energia biomasy, energia wody, energia geotermalna i otoczenia, energia jądrowa), efektywnością energetyczną, a także oddziaływaniem człowieka na środowisko przyrodnicze. Broszura wydana została w ramach projektu „EKO-START: edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej województwa małopolskiego”, realizowanego na terenie województwa małopolskiego w 2017 r. Wydanie broszury zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Albumy

EKOinnowatorzy – najciekawsze inicjatywy studenckie z zakresu energetyki i ochrony środowiska

album   |   wydanie 1   |   2019   |   pobierz PDF

„EKOinnowatorzy – najciekawsze inicjatywy studenckie z zakresu energetyki i ochrony środowiska” to album, który stanowi podsumowanie ogólnopolskiego konkursu skierowanego do studentów kół naukowych zainteresowanych tematyką energetyki i środowiska. W albumie zaprezentowanych zostało 10 projektów studenckich, które wystąpiły podczas Gali Finałowej na Kopcu Kościuszki w Krakowie. Projekt EKOinnowatorzy został zrealizowany w 2019 r. przez Instytut Zrównoważonej Energetyki przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Materiały konferencyjne

Book of Abstracts: 3rd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development

książka abstraktów   |   wydanie 1   |   2019   |   pobierz PDF

Book of Abstracts: AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society

książka abstraktów   |   wydanie 1   |   2018   |   pobierz PDF

Book of Abstracts: 2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Developmet 

książka abstraktów   |   wydanie 1   |   2017   |   pobierz PDF

Powrót do strony: Wydawnictwo