Edukacja

Instytut Zrównoważonej Energetyki organizuje i realizuje szereg różnych działań z zakresu edukacji ekologicznej i energetycznej. Działania te mają na celu zwiększanie wiedzy i kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Zakres działalności edukacyjnej Instytutu obejmuje między innymi:

  • realizację warsztatów ekologicznych i energetycznych,
  • organizację konkursów ekologicznych,
  • organizację konferencji obejmujących swoją tematyką zagadnienia efektywności energetycznej i ochrony środowiska,
  • organizację pikników i innych eventów ekologicznych,
  • publikację wydawnictw o tematyce ekologicznej i energetycznej.

Wśród działań edukacyjnych zrealizowanych do tej pory przez Instytut Zrównoważonej Energetyki są projekty dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (EKO-START w 2017 r., ECO-KIDS w 2019 r., ECO-JUNIOR w 2020 r.), Województwo Małopolskie (ECO-LABS w 2019 r.) oraz Ministerstwo Energii (Lekcje o atomie w 2017 i 2018 r.).