EKOinnowatorzy 2021

Nagrody

Na zwycięzców konkursu EKOinnowatorzy czekają nagrody w postaci bonów podarunkowych oraz pamiątkowe statuetki. Nagrody zostaną przyznane niezależnie w każdej z trzech kategorii konkursowych (EKOinnowacyjne Koło Naukowe, EKOinnowacyjny Projekt Studencki, Student EKOinnowator), a także w siedmiu kategoriach specjalnych (określonych na podstawie nadesłanych zgłoszeń). Ponadto, wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konkursie.

Nagrody główne:

Przewidziana została 1 nagroda w każdej z 3 kategorii.

EKOinnowacyjne Koło Naukowe

Bony podarunkowe
o równowartości 3 000 zł

EKOinnowacyjny Projekt Studencki

Bony podarunkowe
o równowartości 3 000 zł

Student – EKOinnowator

Bony podarunkowe
o równowartości 2 000 zł

Nagrody dodatkowe:

Kategorie specjalne zostaną określone na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Kategoria specjalna 1

Bony podarunkowe
o równowartości 2 000 zł

Kategoria specjalna 2

Bony podarunkowe
o równowartości 2 000 zł

Kategoria specjalna 3

Bony podarunkowe
o równowartości 2 000 zł

Kategoria specjalna 4

Bony podarunkowe
o równowartości 2 000 zł

Kategoria specjalna 5

Bony podarunkowe
o równowartości 2 000 zł

Kategoria specjalna 6

Bony podarunkowe
o równowartości 2 000 zł

Kategoria specjalna 7

Bony podarunkowe
o równowartości 2 000 zł

Nagroda publiczności

Bony podarunkowe
o równowartości 1 000 zł

Dodatkowo, w przypadku zgłoszeń wyróżniających się wysokim poziomem naukowym, Jury konkursowe może przekazać vouchery umożliwiające bezpłatny udział w międzynarodowej konferencji naukowej International Conference on the Clean Environment and Energy Research (CEER2022), która została zaplanowana na rok 2022.

Zostań EKOinnowatorem!

Zarejestruj się w konkursie korzystając z poniższego przycisku