EKOinnowatorzy 2020

Wyniki pierwszego etapu

Poniżej prezentujemy listę kół naukowych, projektów studenckich oraz studentów, którzy uzyskali kwalifikację do drugiego etapu konkursu EKOinnowatorzy (kolejność alfabetyczna). Dziękujemy za przesłanie zgłoszeń i zapraszamy do udziału w specjalnie przygotowanych dla Was szkoleniach. Jednocześnie przypominamy, że kwalifikację do Gali Finałowej uzyska do 10 zgłoszeń w każdej kategorii (finaliści zostaną wyłonieni w oparciu o informacje przesłane w zgłoszeniu oraz na podstawie oceny rozwiązań zadań dołączonych do szkoleń).

Kategoria I - EKOinnowacyjne Koło Naukowe

 1. Koło Naukowe Aerodynamiki Pojazdów (Politechnika Warszawska)
 2. Koło Naukowe AGH Solar Boat (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 3. Koło Naukowe AGH Solar Plane (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 4. Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robocik” (Politechnika Wrocławska)
 5. Koło Naukowe EkoEnergia (Politechnika Częstochowska)
 6. Koło Naukowe Eko-Energia (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 7. Koło Naukowe Energetyków PW (Politechnika Warszawska)
 8. Koło Naukowe Flow (Politechnika Wrocławska)
 9. Koło Naukowe Hydrogenium (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 10. Koło Naukowe Inteligentna Integracja Innowacji (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
 11. Koło Naukowe Ochrony Środowiska (Uniwersytet Gdański)
 12. Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych (Politechnika Wrocławska)
 13. Koło Naukowe PolSl Racing (Politechnika Śląska)
 14. Koło Naukowe PWr Solar Boat Team (Politechnika Wrocławska)
 15. Koło Naukowe Rolników (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Kategoria II - EKOinnowacyjny Projekt Studencki

 1. AIRQ UAV do pomiaru jakości powietrza, Akademicki Klub Lotniczy (Politechnika Wrocławska)
 2. Analiza możliwości zamknięcia cyklu życia kalorycznych odpadów komunalnych, Koło Naukowe – Inżynieria Materiałowa (Politechnika Częstochowska)
 3. BeeCo, Enactus (Politechnika Poznańska)
 4. Bolid elektryczny Formuły Student RTE 2.0 LEM, AGH Racing (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 5. diaBite, Enactus UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 6. Ekologika (Politechnika Poznańska)
 7. Fotobioreaktor rurowy poziomy z wymuszonym przepływem do hodowli glonów, Koło Naukowe Biologów Sanitarnych (Politechnika Białostocka)
 8. GUST, Koło Naukowe Energetyków (Politechnika Łódzka)
 9. Inteligentne zarządzanie ruchem samochodowym (Politechnika Białostocka)
 10. LEM Photon, Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych (Politechnika Wrocławska)
 11. Nowe Życie, Zuzanna Lach (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
 12. Oddychające kompozyty izolacyjne z odpadów przemysłu tekstylnego – bardziej zrównoważona gospodarka w zakładach produkcyjnych, Koło Naukowe Meblarstwa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 13. Samochód Solarny, PUT Solar Dynamics (Politechnika Poznańska)
 14. Solaris I, PWr Solar Boat Team (Politechnika Wrocławska)
 15. UAVVaste (Politechnika Poznańska)

Kategoria III - Student EKOinnowator

 1. Aleksandra Cieśla (Uniwersytet Opolski)
 2. Aleksandra Furgał (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 3. Weronika Gajda (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 4. Nikola Góral (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 5. Anna Jarosz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 6. Oliwia Ligęza (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 7. Mateusz Lisiecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 8. Mariia Melnykova (Universytet Jagielloński w Krakowie)
 9. Anna Popiołek (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 10. Artur Płóciennik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 11. Kyrylo Rudykh (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 12. Jakub Sobala (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)