EKOinnowatorzy 2020

Wyniki drugiego etapu

Miło nam ogłosić finalistów tegorocznej edycji konkursu EKOinnowatorzy! Rywalizacja o udział w Gali Finałowej stała na bardzo wysokim poziomie i była niezwykle wyrównana. Kwalifikację do kolejnego etapu uzyskało 10 zgłoszeń w kategorii „EKOinnowacyjne Koło Naukowe”, 11 zgłoszeń w kategorii „EKOinnowacyjny Projekt Studencki” oraz 7 zgłoszeń w kategorii „Student – EKOinnowator”. Na punktację końcową złożyła się ocena nadesłanych wniosków oraz ocena rozwiązań zadań, które stanowiły podsumowanie szkoleń. Serdecznie gratulujemy finalistom i dziękujemy wszystkim za aktywny udział w szkoleniach. 

Kategoria I - EKOinnowacyjne Koło Naukowe

 1. Koło Naukowe Energetyków PW (Politechnika Warszawska)
 2. Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robocik” (Politechnika Wrocławska)
 3. Koło Naukowe Eko-Energia (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 4. Koło Naukowe AGH Solar Plane (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 5. Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych (Politechnika Wrocławska)
 6. Koło Naukowe AGH Solar Boat (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 7. Koło Naukowe PolSl Racing (Politechnika Śląska)
 8. Koło Naukowe PWr Solar Boat Team (Politechnika Wrocławska)
 9. Koło Naukowe EkoEnergia (Politechnika Częstochowska)
 10. Koło Naukowe Ochrony Środowiska (Uniwersytet Gdański)


   
 11. Koło Naukowe Hydrogenium (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 12. Koło Naukowe Rolników (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 13. Koło Naukowe Inteligentna Integracja Innowacji (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
 14. Koło Naukowe Aerodynamiki Pojazdów (Politechnika Warszawska)
 15. Koło Naukowe Flow (Politechnika Wrocławska)

Kategoria II - EKOinnowacyjny Projekt Studencki

 1. Oddychające kompozyty izolacyjne z odpadów przemysłu tekstylnego – bardziej zrównoważona gospodarka w zakładach produkcyjnych, Koło Naukowe Meblarstwa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 2. GUST, Koło Naukowe Energetyków (Politechnika Łódzka)
 3. LEM Photon, Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych (Politechnika Wrocławska)
 4. diaBite, Enactus UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 5. UAVVaste (Politechnika Poznańska)
 6. BeeCo, Enactus (Politechnika Poznańska)
 7. AIRQ UAV do pomiaru jakości powietrza, Akademicki Klub Lotniczy (Politechnika Wrocławska)
 8. Nowe Życie, Zuzanna Lach (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
 9. Solaris I, PWr Solar Boat Team (Politechnika Wrocławska)
 10. Bolid elektryczny Formuły Student RTE 2.0 LEM, AGH Racing (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 11. Ekologika (Politechnika Poznańska)


   
 12. Samochód Solarny, PUT Solar Dynamics (Politechnika Poznańska)
 13. Analiza możliwości zamknięcia cyklu życia kalorycznych odpadów komunalnych, Koło Naukowe – Inżynieria Materiałowa (Politechnika Częstochowska)
 14. Fotobioreaktor rurowy poziomy z wymuszonym przepływem do hodowli glonów, Koło Naukowe Biologów Sanitarnych (Politechnika Białostocka)
 15. Inteligentne zarządzanie ruchem samochodowym (Politechnika Białostocka)

Kategoria III - Student EKOinnowator

 1. Mariia Melnykova (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 2. Kyrylo Rudykh (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 3. Nikola Góral (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 4. Anna Jarosz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 5. Aleksandra Furgał (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) 
 6. Mateusz Lisiecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
 7. Weronika Gajda (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) 


   
 8. Anna Popiołek (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 9. Jakub Sobala (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 10. Oliwia Ligęza (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 11. Aleksandra Cieśla (Uniwersytet Opolski)
 12. Artur Płóciennik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Uwaga! W wyniku weryfikacji oceny zgłoszeń i rozwiązań zadań konkursowych, w kategorii „EKOinnowacyjny Projekt Studencki” zaprezentuje się 11 projektów studenckich.