EKOinnowatorzy 2022

Informacje o konkursie

EKOinnowatorzy 2022 to już 4. edycja ogólnopolskiego konkursu kierowanego do środowiska akademickiego, którego celem jest wyłonienie kół naukowych, studentów oraz doktorantów wyróżniających się w działalności naukowej i organizacyjnej o charakterze proekologicznym. W tym roku po raz pierwszy, poza przedstawicielami studenckiego ruchu naukowego, do udziału w konkursie zapraszamy doktorantów (uczestników studium doktoranckiego). 

Kategorie konkursowe

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w następujących kategoriach głównych:

KATEGORIA I

EKOinnowacyjne Koło Naukowe

KATEGORIA II

Student EKOinnowator

KATEGORIA III

Doktorant EKOinnowator

Dodatkowo, w tegorocznej edycji konkursu zostały przewidziane następujące kategorie specjalne, w ramach których wyróżnienia przyznane zostaną odrębnie studentom i doktorantom

  • Innowacje ekologiczne
  • Innowacje konstrukcyjne
  • Innowacje społeczne
  • Osiągnięcia naukowe
  • Osiągnięcia organizacyjne

Etapy konkursu

Konkurs składa się z czterech etapów:

ETAP 1:

Przyjmowanie zgłoszeń udziału w konkursie oraz przesyłanie potwierdzeń rejestracji

ETAP 2:

Cykl szkoleń online oraz udostępnienie materiałów szkoleniowych

Szkolenia zostaną przeprowadzone online zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 22 listopada 2021 r., godz. 17.00 – szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej;
  • 23 listopada 2021 r., godz. 17.00 – szkolenie z zakresu komercjalizacji rezultatów projektu;
  • 24 listopada 2021 r., godz. 17.00 – szkolenie z zakresu gospodarki odpadami;
  • 25 listopada 2021 r., godz. 17.00 – szkolenie z zakresu prezentacji rezultatów projektu poprzez stronę internetową;
  • 26 listopada 2021 r., godz. 17.00 – szkolenie z zakresu prezentacji rezultatów projektu poprzez publikacje naukowe i popularno-naukowe.

Podsumowaniem cyklu szkoleń będzie test, który pozwoli sprawdzić nabytą wiedzę oraz wyłonić finalistów (do udziału w Gali Finałowej zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 15 projektów studenckich, 15 kół naukowych oraz 15 studentów). 

ETAP 3:

Gala Finałowa

Gala Finałowa odbędzie się w trybie hybrydowym. Każdy z finalistów będzie mógł wskazać preferowaną formę udziału – udział na miejscu lub udział zdalny. Miejscem fizycznej organizacji Gali Finałowej będzie Kopiec Kościuszki – unikalne miejsce na mapie Małopolski, stanowiące jeden z polskich Pomników Historii. Zdalne dołączenie do Gali Finałowej będzie możliwe poprzez platformę Zoom, co umożliwi połączenie w jednym czasie uczestników znajdujących się na miejscu i przed komputerami. Jednocześnie Gala będzie transmitowana za pośrednictwem portalu Facebook / YouTube. Do udziału w Gali Finałowej zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 15 projektów studenckich, 15 kół naukowych oraz 15 studentów. Każdy z finalistów będzie miał okazję do kilkuminutowego wystąpienia, które będzie oceniane przez Jury konkursowe. Najlepsze zgłoszenia w każdej z głównych kategorii konkursowych otrzymają nagrodę główną. Dodatkowo, nagrody specjalne otrzymają laureaci wskazani przez Jury w poszczególnych kategoriach specjalnych, które zostaną ostatecznie sprecyzowane na podstawie zgłoszeń udziału

Dodatkową nagrodą, która została przewidziana przez Organizatora dla zwycięzców konkursu, jest możliwość bezpłatnego udziału w międzynarodowej konferencji naukowej International Conference on the Clean Environment and Energy Research, zaplanowanej na rok 2022.

ETAP 4:

Wydanie pamiątkowego albumu

W specjalnie wydanym albumie zostaną zaprezentowane opisy projektów i kół naukowych, a także sylwetki studentów biorących udział w konkursie.

Ulotka informacyjna

Kliknij na obrazek, aby powiększyć, albo POBIERZ ULOTKĘ W PLIKU PDF

Poprzednie edycje konkursu

Pierwsza edycja konkursu EKOinnowatorzy odbyła się w 2019 r. W toku konkursu wyłonione zostały najlepsze projekty studenckie w kategorii „Energia” oraz „Środowisko” (odpowiednio: „LEM Thunder V2” oraz „PWr Diving Crew – autonomiczny dron podwodny” – oba z Politechniki Wrocławskiej). Na wynik końcowy złożyły się punkty uzyskane w toku oceny zgłoszeń, punkty zdobyte w głosowaniu internautów na najlepszy projekt, punkty uzyskane za rozwiązanie testów ze szkoleń oraz punkty za prezentację podczas Gali Finałowej. Uroczysta Gala Finałowa konkursu EKOinnowatorzy 2019 odbyła się na Kopcu Kościuszki w Krakowie. 

ZOBACZ RELACJĘ Z EDYCJI 2019

Druga edycja ogólnopolskiego konkursu EKOinnowatorzy odbyła się w 2020 r. Spośród 45 nadesłanych zgłoszeń, do drugiego etapu zostały zakwalifikowane 42 zgłoszenia spełniające kryteria regulaminowe. W drugim etapie uczestnicy wzięli udział w cyklu 10 szkoleń online. Do udziału w Gali Finałowej zostało ostatecznie zakwalifikowanych 10 kół naukowych, 11 projektów studenckich oraz 7 studentów. Gala Finałowa odbyła się za pośrednictwem platformy Zoom i była transmitowana na żywo na profilu Facebook Instytutu Zrównoważonej Energetyki. Podczas Gali Finałowej uczestnicy przedstawili krótkie prezentacje, których ocena była podstawą do stworzenia klasyfikacji końcowej konkursu. W kategorii EKOinnowacyjne Koło Naukowe zwyciężyło Koło Naukowe Energetyków PW (Politechnika Warszawska), w kategorii EKOinnowacyjny Projekt Studencki pierwsze miejsce zdobył projekty GUST (Koło Naukowe Energetyków, Politechnika Łódzka), a w kategorii Student – EKOinnowator zwyciężyła Mariia Melnykova (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). 

ZOBACZ RELACJĘ Z EDYCJI 2020

Zostań EKOinnowatorem!

Zarejestruj się w konkursie korzystając z poniższego przycisku