EKOinnowatorzy 2022

Informacje o konkursie

EKOinnowatorzy 2022 to już 4. edycja ogólnopolskiego konkursu kierowanego do środowiska akademickiego, którego celem jest wyłonienie kół naukowych, studentów oraz doktorantów wyróżniających się w działalności naukowej i organizacyjnej o charakterze proekologicznym. W tym roku po raz pierwszy, poza przedstawicielami studenckiego ruchu naukowego, do udziału w konkursie zapraszamy doktorantów (uczestników studium doktoranckiego). 

Kategorie konkursowe

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w następujących kategoriach głównych:

KATEGORIA I

EKOinnowacyjne Koło Naukowe

KATEGORIA II

Student EKOinnowator

KATEGORIA III

Doktorant EKOinnowator

Dodatkowo, w tegorocznej edycji konkursu zostały przewidziane następujące kategorie specjalne, w ramach których wyróżnienia przyznane zostaną odrębnie studentom i doktorantom

  • Innowacje ekologiczne
  • Innowacje produktowe
  • Innowacje społeczne
  • Osiągnięcia naukowe
  • Osiągnięcia organizacyjne

Etapy konkursu

Konkurs składa się z czterech etapów:

ETAP 1:

Przyjmowanie zgłoszeń udziału w konkursie oraz przesyłanie potwierdzeń rejestracji

ETAP 2:

Cykl szkoleń online oraz udostępnienie materiałów szkoleniowych

Uczestnicy konkursu wezmą udział w cyklu warsztatów szkoleniowych, których zakres obejmie następującą tematykę:

  • 1 grudnia 2022, 17.00 – 18.30 – obliczeniowa mechanika płynów jako przykład innowacyjnych metod numerycznych wykorzystywanych przez inżynierów;
  • 1 grudnia 2022, 19.00 – 20.30 – ocena wpływu projektów realizowanych w kołach naukowych na środowisko i człowieka;
  • 5 grudnia 2022, 17.30 – 19.00 – komunikowanie rezultatów badań w otoczeniu naukowym, społecznym i gospodarczym;
  • 5 grudnia 2022, 19.30 – 21.00 – spin-off dlaczego nie? Wdrożenie autorskiego pomysłu, technologii na rynek.

Identyfikator spotkania i hasło dostępu zostaną dodatkowo przesłane na adresy e-mail podane w formularzach zgłoszeniowych (wiadomości zostaną przesłane w dniach, w których zostały zaplanowane poszczególne szkolenia).

ETAP 3:

Gala Finałowa

Do udziału w uroczystej gali finałowej zostaną zakwalifikowane najlepsze zgłoszenia w każdej z kategorii konkursowej (łączna liczba zakwalifikowanych zgłoszeń będzie nie większa niż 30). Finaliści będą mieli możliwość przedstawienia kilkuminutowych prezentacji, które będzie oceniane przez Jury konkursowe. Najlepsze zgłoszenia w każdej z głównych kategorii konkursowych otrzymają nagrodę główną. Dodatkowo, nagrody specjalne otrzymają laureaci wskazani przez Jury w poszczególnych kategoriach specjalnych, które zostaną ostatecznie sprecyzowane na podstawie zgłoszeń udziału

Gala Finałowa odbędzie się 8 grudnia 2022 r. (czwartek) w trybie hybrydowym. Miejscem fizycznej organizacji Gali Finałowej będzie Forest Hotel zlokalizowany na Wzgórzu Zamkowym w krakowskich Przegorzałach (Kraków, ul. Jodłowa 13). Zdalne dołączenie do Gali Finałowej będzie możliwe poprzez platformę Zoom, co umożliwi połączenie w jednym czasie uczestników znajdujących się na miejscu i przed komputerami. Jednocześnie Gala będzie transmitowana za pośrednictwem portalu Facebook / YouTube. 

PROGRAM GALI FINAŁOWEJ

DOŁĄCZ W APLIKACJI ZOOM

ETAP 4:

Wydanie pamiątkowego albumu

W specjalnie wydanym albumie zostaną zaprezentowane opisy projektów i kół naukowych, a także sylwetki studentów biorących udział w konkursie.

Ulotka informacyjna

Kliknij na obrazek, aby powiększyć, albo POBIERZ ULOTKĘ W PLIKU PDF

Poprzednie edycje konkursu

Edycja I (2019)

Pierwsza edycja konkursu EKOinnowatorzy odbyła się w 2019 r. W toku konkursu wyłonione zostały najlepsze projekty studenckie w kategorii „Energia” oraz „Środowisko” (odpowiednio: „LEM Thunder V2” oraz „PWr Diving Crew – autonomiczny dron podwodny” – oba z Politechniki Wrocławskiej). Na wynik końcowy złożyły się punkty uzyskane w toku oceny zgłoszeń, punkty zdobyte w głosowaniu internautów na najlepszy projekt, punkty uzyskane za rozwiązanie testów ze szkoleń oraz punkty za prezentację podczas Gali Finałowej. Uroczysta Gala Finałowa konkursu EKOinnowatorzy 2019 odbyła się na Kopcu Kościuszki w Krakowie. 

ZOBACZ RELACJĘ Z EDYCJI 2019

Edycja II (2020)

Druga edycja ogólnopolskiego konkursu EKOinnowatorzy odbyła się w 2020 r. Spośród 45 nadesłanych zgłoszeń, do drugiego etapu zostały zakwalifikowane 42 zgłoszenia spełniające kryteria regulaminowe. W drugim etapie uczestnicy wzięli udział w cyklu 10 szkoleń online. Do udziału w Gali Finałowej zostało ostatecznie zakwalifikowanych 10 kół naukowych, 11 projektów studenckich oraz 7 studentów. Gala Finałowa odbyła się za pośrednictwem platformy Zoom i była transmitowana na żywo na profilu Facebook Instytutu Zrównoważonej Energetyki. Podczas Gali Finałowej uczestnicy przedstawili krótkie prezentacje, których ocena była podstawą do stworzenia klasyfikacji końcowej konkursu. W kategorii EKOinnowacyjne Koło Naukowe zwyciężyło Koło Naukowe Energetyków PW (Politechnika Warszawska), w kategorii EKOinnowacyjny Projekt Studencki pierwsze miejsce zdobył projekty GUST (Koło Naukowe Energetyków, Politechnika Łódzka), a w kategorii Student – EKOinnowator zwyciężyła Mariia Melnykova (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). 

ZOBACZ RELACJĘ Z EDYCJI 2020

Edycja III (2021)

Trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu EKOinnowatorzy odbyła się w 2021 r. W konkursie wzięli udział przedstawiciele 12 uczelni wyższych, którzy uczestniczyli w cyklu szkoleń, a następnie przedstawili swoje prezentacje podczas Gali Finałowej na Kopcu Kościuszki w Krakowie. W trakcie Gali przedstawionych zostało aż 35 niezwykle interesujących prezentacji w trzech kategoriach konkursach: EKOinnowacyjne Koło Naukowe, EKOinnowacyjny Projekt Studencki oraz Student EKOinnowator. W kategorii EKOinnowacyjne Koło Naukowe zwyciężyło Koło Naukowe Eko-Energia (AGH w Krakowie), w kategorii EKOinnowacyjny Projekt Studencki pierwsze miejsce zdobył projekt Lodz Solar Team (Politechnika Łódzka), a w kategorii Student – EKOinnowator zwyciężyła Katarzyna Suchorowiec (AGH w Krakowie). Ponadto, przyznano 8 wyróżnień w kategoriach specjalnych.

ZOBACZ RELACJĘ Z EDYCJI 2021

Zostań EKOinnowatorem!

Zarejestruj się w konkursie korzystając z poniższego przycisku