Działalność ekspercka

Instytut Zrównoważonej Energetyki prowadzi działalność doradczą i ekspercką w zakresie przygotowywania opinii, analiz, ekspertyz, raportów, wniosków i innych opracowań obejmujących między innymi ocenę możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej oraz wdrażania innowacyjnych, przyjaznych środowisku technologii. 

Działalność doradcza i ekspercka Instytutu Zrównoważonej Energetyki kierowana jest do firm, urzędów, jednostek  samorządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także innych instytucji, które poszukują sposobów na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i chłód, planują inwestycje w odnawialne i alternatywne źródła energii, albo chcą pozyskać fundusze na realizację innowacyjnych projektów. Zakres tematyczny i charakter przygotowywanych opracowań jest każdorazowo dopasowany do potrzeb Zamawiającego.

Ponadto, Instytut Zrównoważonej Energetyki oferuje wykonywanie pomiarów termowizyjnych oraz opracowywanie świadectw charakterystyki energetycznej.

Przykładowe tematy ekspertyz opracowanych przez Instytut Zrównoważonej Energetyki w latach 2022-2023

  • Możliwości wykorzystania energii słonecznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach w celu zaopatrzenia ośrodka w energię elektryczną (2023)
  • Możliwości wykorzystania energii wiatrowej na terenie Powiatu Proszowickiego (2023)
  • Analiza możliwych sposobów oszczędności zużycia energii elektrycznej w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie powiatu bocheńskiego na przykładzie budynku Starostwa Powiatowego w Bochni (2023)
  • Analiza możliwości wykorzystania energii wiatru na terenie powiatu bocheńskiego na przykładzie siedziby budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Wiśniczu (2023)
  • Identyfikacja budynków użyteczności publicznej dla montażu instalacji OZE wytwarzających energię elektryczną w powiecie nowosądeckim (2022)
  • Możliwości ograniczenia zużycia energii elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej (2022)
  • Możliwości rozwoju wykorzystania energii słonecznej w powiecie nowosądeckim (2022)