Wydawnictwo

Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki wydaje publikacje naukowe i popularno-naukowe w formie drukowanej oraz elektronicznej (w tym publikacje dostępne w ramach otwartego dostępu, open access). Obszar tematyczny Wydawnictwa obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia zrównoważonego rozwoju energetycznego i ochrony środowiska. Wśród tematów szczegółowych są: energetyka klasyczna, energetyka odnawialna, budownictwo energooszczędne i pasywne, zrównoważony transport, automatyka w energetyce, modelowanie i symulacje systemów energetycznych i środowiskowych, polityka energetyczna, emisje zanieczyszczeń do środowiska, ochrona środowiska oraz tematy pokrewne.