Cykl konferencji CEER

Konferencja International Conference on the Clean Environment and Energy Research (CEER) stanowi istotny wkład w tak ważną tematykę, jaką jest identyfikacja i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć naukowych. Celem konferencji jest promocja najnowszych wyników badań oraz wspieranie procesu ich wdrażania przez prezentację na forum złożonym z naukowców, przedstawicieli biznesu, otoczenia politycznego i społeczeństwa. Pierwsza edycja konferencji odbyła się w 2020 roku, natomiast kolejna edycja została zaplanowana na 2022 rok.

Strona konferencji: www.ceerconference.org