Slide Witamy na stronie Instytutu Zrównoważonej
Energetyki
Zapraszamy do współpracy! O Instytucie

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

Instytut prowadzi działalność ekspercką obejmującą przygotowywanie ekspertyz, opinii, analiz, raportów itp. 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Instytut organizuje międzynarodowe konferencje naukowe (w tym SEED) oraz wspiera działalność naukowo-badawczą

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Instytut prowadzi działalność edukacyjną w zakresie edukacji ekologicznej oraz działalność szkoleniową

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Obszary tematyczne działalności Instytutu Zrównoważonej Energetyki

Działalność naukowa, edukacyjna, organizacyjna oraz ekspercka Instytutu Zrównoważonej Energetyki obejmuje zagadnienia zrównoważonego rozwoju energetycznego i środowiskowego, w tym zagadnienia racjonalnego gospodarowania energią, ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz rozwoju technologii opartych na odnawialnych i alternatywnych źródłach energii.

Zapraszamy do współpracy!

Nasze inicjatywy

Wybrane działania Instytutu

Dotychczasowa współpraca

W ramach realizacji naszych działań podejmowaliśmy współpracę z następującymi partnerami: