Edukacja ekologiczna

Działania proekologiczne nie powinny być modą, ale naturalnym stylem życia każdego człowieka. Zrozumienie problemów energetycznych i środowiskowych to pierwszy krok ku zrównoważonej przyszłości. Dlatego też Instytut Zrównoważonej Energetyki podejmuje różnorodne działania, których celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu zagadnień energetycznych i środowiskowych, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, propagowanie efektywności energetycznej oraz zachowań prośrodowiskowych, a także dążenie do minimalizacji śladu węglowego związanego z działalnością człowieka.

Edukacja ekologiczna prowadzona przez Instytut Zrównoważonej Energetyki jest kierowana do różnych grup odbiorców: osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Poziom i zakres podejmowanych działań są każdorazowo dopasowywane do oczekiwań zainteresowanych. W zależności od potrzeb partnerów organizujemy wykłady, warsztaty interaktywne, pokazy, stanowiska edukacyjne, konkursy oraz inne formy działań. Aby uzyskać więcej szczegółów oraz nawiązać współpracę zapraszamy do kontaktu. 

Dotychczasowa działalność edukacyjna

Wśród działań edukacyjnych zrealizowanych do tej pory przez Instytut Zrównoważonej Energetyki są projekty dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (EKO-START w 2017 r., ECO-KIDS w 2019 r., ECO-JUNIOR w 2020 r.), Województwo Małopolskie (ECO-LABS w 2019 r.) oraz Ministerstwo Energii (Lekcje o atomie w 2017 i 2018 r.). Ponadto, Instytut Zrównoważonej Energetyki organizował pokazy podczas pikników energetycznych w Krakowie, Jordanowie oraz Skale.