O Instytucie

Instytut Zrównoważonej Energetyki (w skrócie: IZE) to organizacja pozarządowa działająca w obszarze szeroko rozumianej energetyki i ochrony środowiska. Powstaliśmy w 2016 roku i od tego czasu podejmujemy szereg inicjatyw na skalę lokalną (Kraków, Małopolska), ogólnopolską oraz międzynarodową. 

Głównym celem Instytutu Zrównoważonej Energetyki jest organizowanie oraz wspieranie działań wpisujących się w tematykę zrównoważonego rozwoju energetycznego i środowiskowego, w tym działań z zakresu racjonalnego gospodarowania energią, ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz rozwoju technologii opartych na odnawialnych źródłach energii. Działania Instytutu skierowane są do szerokiego grona odbiorców – projektantów, architektów, naukowców, doradców, profesjonalistów, pracowników administracji publicznej, studentów, młodzieży szkolnej oraz innych przedstawicieli społeczeństwa. 

Działalność edukacyjna

Aktywnie działamy na rzecz edukacji ekologicznej realizując projekty na rzecz młodzieży szkolnej i środowiska akademickiego. W ostatnich latach, przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przeprowadziliśmy takie projekty, jak m.in. EKO-START, ECO-KIDS oraz ECO-JUNIOR. Ponadto, przy współfinansowaniu Województwa Małopolskiego, zrealizowaliśmy projekt ECO-LABS. W ramach tych projektów, poza przeprowadzeniem interaktywnych warsztatów, wydaliśmy broszury edukacyjne, które zostały udostępnione w wersji papierowej oraz elektronicznej. Dodatkowo, na zlecenie Ministerstwa Energii (obecnie Ministerstwa Klimatu i Środowiska) zorganizowaliśmy dwa cykle ogólnopolskich lekcji o atomie.

Działalność naukowa

Instytut Zrównoważonej Energetyki jest organizatorem dwóch międzynarodowych konferencji naukowych: International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development (organizowanej od 2016 r.) oraz International Conference on the Clean Environment and Energy Research (której pierwsza edycja odbyła się w 2020 r.). Ponadto, angażujemy się w działalność badawczą, której rezultaty publikowane są regularnie w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

Działalność wydawnicza

Nasze wydawnictwo publikuje monografie naukowe, materiały konferencyjne oraz inne publikacje związane z działalnością Instytutu (albumy, informatory itp.). Dodatkowo, jesteśmy otwarci na zlecenia zewnętrzne, oferując profesjonalną obsługę procesu publikacyjnego.

Działalność na rzecz studenckiego ruchu naukowego

Instytut Zrównoważonej Energetyki aktywnie współpracuje ze środowiskiem akademickim w tym ze studenckim ruchem naukowym. W 2020 roku uruchomiliśmy portal Młodej Nauki, którego celem jest wspieranie i promocja osiągnięć studentów działających w kołach naukowych i projektach studenckich. Ponadto, od 2019 roku organizujemy ogólnopolski konkurs EKOinnowatorzy, w ramach którego wyłaniamy koła naukowe, projekty studenckie oraz studentów wyróżniających się w działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju energetyki i ochrony środowiska.

Przedstawiciele Instytutu Zrównoważonej Energetyki

Członkowie Zarządu

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Krzysztof Sornek

e-mail:
krzysztof.sornek(at)instytutze.org

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Kamila Rzepka

e-mail:
kamila.rzepka(at)instytutze.org

SEKRETARZ ZARZĄDU

dr inż. Katarzyna Szramowiat-Sala

e-mail:
katarzyna.szramowiat(at)instytutze.org

CZŁONEK ZARZĄDU

dr inż. Paweł Gajda

e-mail:
pawel.gajda(at)instytutze.org

CZŁONEK ZARZĄDU

dr inż. Wojciech Goryl

e-mail:
wojciech.goryl(at)instytutze.org

Przedstawiciele Instytutu Zrównoważonej Energetyki

Członkowie Rady Fundacji

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Tomasz Mirowski

e-mail:
tomasz.mirowski(at)instytutze.org

CZŁONEK RADY

dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, prof. n.

e-mail:
mariusz.filipowicz(at)instytutze.org

CZŁONEK RADY

dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. n.

e-mail:
adam.szurlej(at)instytutze.org