Wydawnictwo

Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki wydaje publikacje naukowe i popularno-naukowe (z możliwością nadania numeru ISBN/ISSN) w formie drukowanej oraz elektronicznej (w tym publikacje dostępne w ramach otwartego dostępu, open access). Obszar tematyczny Wydawnictwa obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia zrównoważonego rozwoju energetycznego i ochrony środowiska. Wśród tematów szczegółowych są: energetyka klasyczna i odnawialna, budownictwo energooszczędne i pasywne, zrównoważony transport, automatyka w energetyce, modelowanie i symulacje systemów energetycznych, polityka energetyczna, emisje zanieczyszczeń do środowiska, ochrona środowiska, gospodarka odpadami oraz tematy pokrewne.

Zapraszamy do współpracy z Wydawnictwem Instytutu Zrównoważonej Energetyki! 

Wybrane pozycje wydawnicze - monografie naukowe

Polska Atomistyka – Polish Nuclear Science
(monografia naukowa, 2017)

Energetyczne i środowiskowe aspekty pracy urządzeń grzewczych zasilanych biomasą
praca zbiorowa pod redakcją naukową K. Sornka i K. Szramowiat-Sali
(monografia naukowa, 2019)

Instalacje OZE zintegrowane z budynkami na przykładzie instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej zlokalizowanej w centrum Krakowa
M. Żołądek, J. Ochalik, K. Papis
(monografia naukowa, 2019)

Zarządzanie światłem dziennym
B. Rąpała, P. Wajss, M. Filipowicz
(monografia naukowa, 2019)

Wybrane pozycje wydawnicze - publikacje popularno-naukowe

Z ekologią na Ty
praca zbiorowa pod redakcją W. Goryla
(broszura edukacyjna, 2019)

Energia i Środowisko
praca zbiorowa pod redakcją K. Rzepki i K. Sornka
(broszura edukacyjna, 2017)